Gobierno de Aragón

Empleo público

Documentos 1 a 4 de 4  Plaza: Titulado/a superior
  N° plazas: 2
  Administración convocante: Axencia Galega para a Xestión de Coñecemento en Saúde
  Boletín: Diario Oficial de Galicia
  Número de boletín: 5
  Fecha de boletín: 09/01/2017
  Titulación: Grao (ou licenciado) nalgunha das seguintes titulacións: Economía, Dereito, Ciencias Políticas, Administración e Dirección de Empresas, Ciencias Químicas, Farmacia, Ciencias Biolóxicas, Medicina, Bioquímica, Biotecnoloxía, Psicoloxía, Enfermaría, Ciencias Ambientais, Física, Veterinaria ou Enxeñaría; Ademais da titulación antes indicada, requírese posuír un dos seguintes másters: máster en Ensaios Clínicos ou máster en Investigación Clínica
  Clase: Laboral
  Tipo: temporal
  Plazo de presentación: Ver convocatoria
  Lugar de presentación: Consultar convocatoria
  Observaciones: Titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria
  Documentos asociados: Documento en PDF 1


  Plaza: Jefe/a de la Sección de Medicina Interna-Crónicos.
  N° plazas: 1
  Administración convocante: Servicio Gallego de Salud
  Boletín: Diario Oficial de Galicia
  Número de boletín: 10
  Fecha de boletín: 16/01/2017
  Titulación: Ver convocatoria
  Clase: Estatutario
  Tipo: de carrera
  Plazo de presentación: Ver convocatoria
  Lugar de presentación: Ver convocatoria
  Observaciones: Las bases íntegras de la convocatoria podrán consultarse en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es).
  Documentos asociados: Documento en PDF 1


  Plaza: Jefe/a de la Sección de Medicina Interna-Agudos.
  N° plazas: 1
  Administración convocante: Servicio Gallego de Salud
  Boletín: Diario Oficial de Galicia
  Número de boletín: 10
  Fecha de boletín: 16/01/2017
  Titulación: Ver convocatoria
  Clase: Estatutario
  Tipo: de carrera
  Plazo de presentación: Ver convocatoria
  Lugar de presentación: Ver convocatoria
  Observaciones: Las bases íntegras de la convocatoria podrán consultarse en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es).
  Documentos asociados: Documento en PDF 1


  Plaza: Jefe/a de la Sección de Neurología.
  N° plazas: 1
  Administración convocante: Servicio Gallego de Salud
  Boletín: Diario Oficial de Galicia
  Número de boletín: 10
  Fecha de boletín: 16/01/2017
  Titulación: Ver convocatoria
  Clase: Estatutario
  Tipo: de carrera
  Plazo de presentación: Ver convocatoria
  Lugar de presentación: Ver convocatoria
  Observaciones: Las bases íntegras de la convocatoria podrán consultarse en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es).
  Documentos asociados: Documento en PDF 1

© Gobierno de Aragón, 2008. Todos los derechos reservados